Artiklar

Hörselnedsättning - Du är inte ensam

av Niklas Dahlros den Jun 15, 2022

Av den vuxna befolkningen i Sverige beräknas 120 000 personer ha svår
eller mycket svår hörselnedsättning. Närmare 500.000 personer har måttlig
hörselnedsättning och 1,3 miljoner personer har lättare hörselnedsättning.
I gruppen 80 år och däröver har nästan alla någon grad av hörselnedsättning.
Sammanlagt beräknas att cirka 570 000 vuxna kan ha nytta
av hörapparat. Drygt 270 000 vuxna beräknas ha hörapparat. Bland dessa
säger drygt hälften att de regelbundet använder sin hörapparat.
Det kan betyda att endast var fjärde av dem som skulle behöva hörapparat, har en hörapparat som de använder regelbundet. Det kan bero på flera saker. Hörselnedsättning utvecklas långsamt över tiden vilket medför att den kan hinna bli ganska omfattande innan den drabbade, eller omgivningen blir uppmärksammade 
på hörselnedsättningen.

Hur mycket en hörapparat används kan bero på många faktorer: graden av hörselförlust, hur länge hörselnedsättningen funnits, samt att man har tillräcklig nytta av en hörapparat i de situationer där man har mest problem att höra. En annan aspekt är att hörförmågan med hörapparat kan förbättras efter en tids användning och tillvänjning.

Vid lätt till måttlig hörselnedsättningen är problemet huvudsakligen
att höra vid samtal med flera deltagare. Där ger en hörapparat
ofta bara begränsad hjälp. När hörselnedsättningen är måttlig till svår
underlättar hörapparaten framför allt i samtal mellan två personer, särskilt i en tyst
miljö. Problemen vid försämrad hörsel gör sig först märkbara
genom att man får svårare att delta i samtal vid möten, bjudningar etc och utvecklas så att man så småningom får svårigheter även vid samtal i tyst miljö.
Därför är det ofta så att många som skaffar hörapparat för
första gången har mindre nytta av den än de kommer att få senare
i livet då deras hörselnedsättning blir mer omfattande.

Andel med hörselnedsättning

 Ålder 65dB HL+ 40–64 dB HL 20–39 dB HL Summa
18–30 0,0 0,2 2,4 2,6%
31–40 0,7 0,4 4,5 5,6%
41–50 0,3 2,0 11,2 13,5%
51–60 0,9 4,7 23,2 28,8%
61–70 2,3 8,4 40,1 50,8%
71–80 4,0 25,7 44,3 74,0%
81 + 13,0 40,9 39,8 93,7%
Alla 18 år
och däröver
1,6 6,8 18,3 26,8%