Artiklar

Vanliga frågor om hörapparatsbatterier

av Niklas Dahlros den Jun 15, 2022

Vanliga frågor om hörapparatsbatterier

Om man är ny användare av sin hörapparat så kan det finnas en del frågor i början. Här har vi samlat några av de vanligaste funderingar vi märkare att våra kunder har. 

Varför är våra batterier kvicksilverfria?

Det är miljövänligt! Som batteritekniken utvecklats senaste åren har fokus legat på att utveckla kvicksilverfria hörapparatsbatterier, sedan oktober 2015 är hörapparatsbatterier innehållande kvicksilver helt förbjudet I Sverige. Detta då Sverige följer den Europeiska IEC-standardens bestämmelser för hörapparatsbatterier.    

Hur skiljer sig från äldre kvicksilverbatterier från dom nya kvicksilverfria hörapparatsbatterierna?

Avseende Accessory Lines samt Rayovacs hörapparatsbatterier finns ingen skillnad I driftstid eller prestanda jämfört med tidigare batterier med kvicksilverinnehåll. 
Hur länge räcker ett hörapparatsbatteri?
Det beror på vilken hörapparat du har, hur den är programmerad från Hörcentralen, samt hur hög volym du har, men generellt 1 – 2 veckor. Var medveten om att för hörapparater med trådlösa funktioner, är batteritiden i allmänhet kortare.

Varför Zink luft hörapparatbatterier har en flik?

Zink Air hörapparatbatterier använder luft som energikälla, och fliken tätar lufthålen på
batteriet. När fliken tas bort, tar det ungefär två minuter innan hörapparatens batteri
aktiveras . Då kan hörapparatens batterilucka stängas. Om luckan stängs direkt efter att flikarna avlägsnats kan I vissa fall batteriet skadas. Kom dock ihåg att inte ta bort fliken på batteriet förrann hörapparatsbatteriet ska användas. Så fort fliken är borta börjar batteriet förbrukas, även om det inte sitter I hörapparaten.
Hur lång är hörapparatsbatteriets hållbarhetstid?
Våra batterier har ett minimum hållbarhet på två år. Dock kan denna uppskattning inte
garanteras om batterierna inte förvarats på rätt sätt.

Hur ska hörapparater batterier förvaras?

Vanlig rumsförvaringstemperatur mellan 10 och 25 ° C är optimal temperatur att förvara dina hörapparatsbatterier i. Värme och kyla kan förkorta lagringstiden. Du ska alltså inte lägga hörapparatsbatterier I kylsköpet.  Kontakt med metallföremål som nycklar eller mynt kan orsaka kortslutning I batteriet. Därför rekommenderas att aldrig förvara enskilda batterier löst i en handväska, plånbok eller handväska. Låt dom ligga I sin förpackning.

Vad gör jag om någon sväljer ett batteri?

Hörapparatsbatterier, oavsett om de används eller nya, måste förvaras utom räckhåll för små
barn och husdjur för att förhindra dem från att svälja ett batteri. Om någon svalt ett batteri, kontakta läkare omedelbart!

Hur får man sitt batteri att fungera så effektivt som möjligt?

Skydda batteriet från fukt.  Om batteriet blir blött, tex av svett torka det snarast. Att slå av hörapparaten hjälper inte för att spara batteri, så fort batteriet aktiverats genom att dra av flikarna aktiveras batteriet och fortsätter att vara aktiverat till dess att det är förbrukat. 

Hur länge räcker ett batteri efter att jag har aktiverat det?

Driftstiden beror på typ av hörapparat, tex drar hörapparater av typen ”Wireless” mer ström än äldre hörapparater. Hur din hörapparat är programmerad spelar också in, samt hur mycket du använder den, då den drar mer ström i aktivt läge än i passningsläge. Volymen du använder är också en viktig faktor.

Var slänger jag använda batterier?

Kvicksilverfria hörapparatsbatterier är klassificerade som icke miljöfarligt avfall. Dock skall du lämna in dom i den normala batteriåtervinningen. 

Varför fungerar inte min hörapparat som den ska trots nya batterier?

Det kan finnas flera skäl till det, här är dom vanligaste:
Du har inte gett batteriet tid att aktiveras, ca 2 minuter, innan du stoppat in det i hörapparaten
Smuts eller någon förorening på batteriets eller hörapparatens kontaktyta